Тамара Милошевић
Сарадник

Каријера

Тамара Милошевић је дипломирала  на Правном факултету Универзитета у Београду 2015. године. Убрзо након стицања дипломе, започиње приправнички стаж, где стиче знање и искуство у областима кривичног и грађанског права.

Правосудни испит је положила 2018. године, а 2019. постаје  део тима  АОД Vasiljević Legal.

Говори течно енглески језик.

Области рада
  • Привредно право
  • Грађанско право
  • Медијско право
Контакт

: + 381 60 0929 050
: tamara.milosevic@vasiljeviclegal.rs