Софија Илић

Партнер

Каријера

Софија је партнер Адвокатског оргачког друштва Vasiljević Legal, и сарадник канцеларије од 2010. године.

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2005. године. Успешну адвокатску каријеру започиње 2008. године, пружајући правне услуге домаћим и страним физичким и правним лицима у областима кривичног, грађанског и привредног права.

Током успешне адвокатске праксе стекла је искуство у областима кривичног, имовинског, радног и породичног права заступајући клијенте пред редовним судовима и одељењима за организовани криминал.

Говори енглески језик.

Области рада
  • Привредно право
  • Радно право
  • Кривично право
  • Породично право
  • Имовинско право
Контакт

: + 381 60 0929 034
: sofija.ilic@vasiljeviclegal.rs