Радоје Малиџан

Партнер

Каријера

Радоје Малиџан је дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2010. године, где је потом окончао и мастер студије из области међународног кривичног права.

Члан је адвокатске коморе Београда почев од 2011. године. Поседује знатно искуство у заступању клијената (домаћих и страних привредних друштава, невладиних организација, као и међународних корпорација) у областима привредног, имовинског, стечајног, радног и осталим областима грађанског (цивилног) права.

Такође, носилац је сертификата фондације “Фридрих Еберт” у домену међународних односа. Од 2016. године, члан је Републичке изборне комисије (РИК).

Области рада
  • Привредно право
  • Кривично право (привредни криминал)
  • Имовинско право
  • Радно право
  • Стечајно право
  • Хартије од вредности
  • Банкарство и финансије
Контакт

: + 381 60 0929 036
: radoje.malidzan@vasiljeviclegal.rs