Рада Јанковић

Сарадник

Каријера

Рада је дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2012. године и приправничку праксу завршила у Адвокатском ортачком друштву  Vasiljević Legal, где је стекла искуство у областима пореског, привредног, имовинског права и права конкуренције.

Успешну адвокатску каријеру започиње 2016. године, као део нашег правног тима, обезбеђујући правну подршку привредним друштвима у области пореског права, права конкуренције, као и привредног права.

Говори енглески и немачки језик.

Области рада
  • Привредно право
  • Грађанско право
  • Право конкуренције
  • Пореско право
Контакт

: + 381 60 0929 031
: rada.jankovic@vasiljeviclegal.rs