Драгослав Оташевић

Старији сарадник

Каријера

Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду, где завршава и мастер студије на економско – правном модулу. Године 2012. започиње успешну каријеру адвоката усмерену ка области кривичног права.

Као члан правног тима Адвокатског ортачког друштва Vasiljević Legal, заступа клијенте у кривичним поступцима пред редовним судовима, за најтежа кривична дела, као и у поступцима за дела са елементима организованог криминала и посебним коруптивним делима, који се воде пред посебним одељењем Вишег суда у Београду.

Течно говори енглески језик.

Области рада
  • Кривично право
  • Пореско право
  • Грађанско право
Контакт

: + 381 60 0929 030
: dragoslav.otasevic@vasiljeviclegal.rs