Андреа Милевчић

Сарадник

Каријера

Андреа је по завршеним студијама 2015. године на Правном факултету Универзитета у Београду, праксу приправника стекла у Адвокатском ортачком друштву Vasiljević Legal. Данас, она је важан члан адвокатског тима наше канцеларије.

Андреа тренутно похађа мастер студије на тему “Сузбијање организованог криминала, тероризма и корупције” у циљу професионалног усавршавања.

Говори течно енглески језик, служи се шпанским и кинеским језиком.

Области рада
  • Привредно право
  • Парнични поступак
  • Управно право
  • Медијско право
  • Кривично право
Контакт

: + 381 60 0929 035
: andrea.milevcic@vasiljeviclegal.rs