Богдан Јокић

Сарадник

Каријера

Богдан Јокић је дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2016. године. Након успешно обављеног приправничког стажа, придружује се тиму Vasiljević Legal 2018. године, где се бави пружањем адвокатских услуга из области привредног, грађанског и радног права.

Служи се енглеским језиком.

Области рада
  • Грађанско право
  • Радно право
  • Имовинско право
  • Управно правo
  • Привредно право
Контакт

: + 381 60 0929 047
: bogdan.jokic@vasiljeviclegal.rs